O avtorju

Rok Horvat (1993) je leta 2020 magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. Bojana Gorenca in izr. prof. Sergeja Kapusa. V svoji umetniški praksi ga zanimajo teme, ki so povezane z vprašanjem časovnosti v odnosu do oblikovanja podob in z vprašanjem perspektive, njene možnosti in nemožnosti, se pravi s postopkom, ki ga vseskozi že opredeljuje razsrediščen pogled. Prizadeva si reprezentirati slikovni prostor, ki je prečen s časovnimi rezi iz različnih zgodovinskih in prihodnostnih obdobij, pri čemer te niso obravnavane kot danost, pač pa kot gnetljiv material, ki presega vzpostavljene konvencije. Zato tudi pravokotnost slikovnega okvira ne pomeni tudi »pravokotnosti« gledalčevega pogleda. Določena mera anamorfičnosti vseskozi zaznamuje kakršnokoli vizualnost.

Razstave

E-mail: horvat.rok93@gmail.com